Õpetajad 2018/2019 õa:

 1. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 2. MERJE KALLIP - muusika
 3. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 1.kl
 4. MART KIIS - loodusained
 5. KATRIN LIPP - klassiõpetaja, 3. ja 5.kl
 6. ANNELI MEIBAUM - inglise keel, karjääriõpetus, 9. kl
 7. GEA MURAKAS - klassiõpetaja, 2.kl
 8. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 9. LEELO MÖLDER - loodusained
 10. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 11. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, kultuurilugu 7. kl
 12. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 13. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika, informaatika
 14. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 15. TIINA RUMM - matemaatika, ajalugu, usundiõpetus, 8. kl
 16. KEIO SOOMELT - muusika
 17. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 18. KRISTI VÕHMAR - õppealajuhataja, eesti ja inglise keel, loodusõp, 4. kl
 19. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 6. kl

Lasteaiaõpetajad:

 1. EDA KANGUR
 2. MAARIKA KUDI
 3. LEILI NEEME

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Milvi GORBUNOV - koka abi
 2. Taissia IGNATJEVA - puhastusteenindaja
 3. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 4. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 5. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 6. Kaili RAIDVERE - puhastusteenindaja
 7. Kanni SAAR - majahoidja

© 2019 Lasila põhikool