Direktori kt: MARJA-LIISA MÄNNIK

Õpetajad 2022/2023 õa:

 1. ANNA ELONEN - vene keel
 2. MERJE KALLIP - muusika
 3. EVE KANGUR - õppealajuhataja, loodusained, 6. ja 9.kl
 4. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 1.kl
 5. TIIU SÄBEL - klassiõpetaja 3.kl
 6. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, 7. ja 8. kl
 7. LEA PAE - matemaatika 7. - 9. kl
 8. MEELIS-LAURI ERIKSON - inglise keel
 9. MERLE PÕESASTE - klassiõpetaja, informaatika, kehaline-kasvatus 2.kl
 10. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 11. TIINA RUMM - klassiõpetaja, ajalugu, usundiõpetus, 4.kl
 12. KRISTJAN SALUVEE - loodusõpetus, ajalugu
 13. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 5.kl
 14. MARIT ÕUNAPUU-PÄRDI - õpiabiõpetaja

Lasteaiaõpetajad:

 1. MAARIKA KUDI
 2. KATRIN SALUVEE
 3. KAIA LAUR

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 2. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 3. Triin KRUUSIMÄGI - puhastusteenindaja
 4. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 5. Kanni SAAR - majahoidja
 6. Killu UDEKÜLL - koka abi

© 2023 Lasila põhikool