Õpetajad 2018/2019 õa:

 1. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 2. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 1.kl
 3. KATRIN LIPP - klassiõpetaja, 3. ja 5.kl
 4. TIINA RUMM - matemaatika, ajalugu, usundiõpetus, 8. kl
 5. ANNELI MEIBAUM - inglise keel, karjääriõpetus, 9. kl
 6. GEA MURAKAS - klassiõpetaja, 2.kl
 7. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 8. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 9. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, kultuurilugu 7. kl
 10. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 11. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika, informaatika
 12. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 13. KEIO SOOMELT - muusika
 14. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 15. KRISTI VÕHMAR - eesti keel, inglise keel, loodusõpetus, 4. kl
 16. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 6. kl

Lasteaiaõpetajad:

 1. EDA KANGUR
 2. MAARIKA KUDI
 3. LEILI NEEME

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Milvi GORBUNOV - koka abi
 2. Taissia IGNATJEVA - koristaja
 3. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 4. Lili KUDI - kütja
 5. Kaili RAIDVERE - koristaja
 6. Aleksander ŠIROGOROV - töömees
 7. Heili TALPSEPP - majahoidja
 8. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi

© 2018 Lasila põhikool