Õpetajad:

 1. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 2. EDA KANGUR - lasteaiaõpetaja
 3. EVE KANGUR - loodusõpetus, keemia, bioloogia, 9. kl
 4. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 3. kl
 5. MAARIKA KUDI - lasteaiaõpetaja
 6. KATRIN LIPP - klassiõpetaja, 2. - 4.kl
 7. TIINA RUMM - klassiõpetaja, ajalugu, usundiõpetus, 7. kl
 8. ANNELI MEIBAUM - karjääriõpetus, inglise keel, 8. kl
 9. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 10. LEILI NEEME - lasteaiaõpetaja
 11. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 12. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, kultuurilugu 6. kl
 13. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 14. KADI PRANTS - raamatukoguhoidja
 15. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika, informaatika
 16. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 17. RAILI REINVEK - klassiõpetaja, 1. kl
 18. KEIO SOOMELT - muusika
 19. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 20. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 5. kl

Kooli töötajad:

 1. Õie KANGUR
 2. Lili KUDI
 3. Milvi GORBUNOV
 4. Taissia IGNATJEVA
 5. Kaili RAIDVERE
 6. Monika OTSMAA
 7. Jüri TÕNNE
 8. Aleksander ŠIROGOROV

© 2018 Lasila põhikool