Õpetajad:

 1. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 2. EDA KANGUR - mängurühma õpetaja
 3. EVE KANGUR - loodusõpetus, keemia, bioloogia, 8. kl
 4. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 2. kl
 5. MAARIKA KUDI - mängurühma õpetaja
 6. RUTH LEHTLA - klassiõpetaja, 3.-4. kl
 7. KATRIN LIPP - klassiõpetaja, 1. kl
 8. TIINA MESI - klassiõpetaja, ajalugu, usundiõpetus, 6. kl
 9. ANNELI MEIBAUM - inglise keel, 7. kl
 10. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 11. LEILI NEEME - mängurühma õpetaja
 12. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 13. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, kultuurilugu 5. kl
 14. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 15. KADI PRANTS - raamatukoguhoidja
 16. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika, informaatika
 17. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 18. KEIO SOOMELT - muusika
 19. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 20. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 9. kl

Kooli töötajad:

 1. Õie KANGUR
 2. Lili KUDI
 3. Milvi GORBUNOV
 4. Taissia IGNATJEVA
 5. Piret PALMI
 6. Monika OTSMAA
 7. Kanni SAAR
 8. Aleksander ŠIROGOROV

© 2017 Lasila põhikool