Direktori kt: MARJA-LIISA MÄNNIK

Õpetajad 2023/2024 õa:

 1. ANNA ELONEN - vene keel, kunstiõpetus
 2. MERJE KALLIP - muusika, kehaline kasvatus, inimeseõpetus, kultuurilugu
 3. EVE KANGUR - õppekorraldaja, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika
 4. EGLE VIGOLAINEN - klassiõpetaja, informaatika
 5. TIIU SÄBEL - klassiõpetaja, karjääriõpetus
 6. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus
 7. KRETE-LY SALUMÄE - matemaatika
 8. ERIKA KAUBI DUNCAN - inglise keel
 9. BEN LILLEOJA - kehaline kasvatus
 10. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 11. TIINA RUMM - klassiõpetaja, ajalugu, usundiõpetus
 12. KRISTJAN SALUVEE - loodusõpetus, ühiskonnaõpetus, geograafia
 13. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus
 14. MARIT ÕUNAPUU-PÄRDI - õpiabiõpetaja
 15. KÄRT KANGUR - sotsiaalpedagoog

Lasteaiaõpetajad:

 1. MAARIKA KUDI
 2. KAIA LAUR

Kooli töötajad:

 1. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 2. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 3. Triin KRUUSIMÄGI - puhastusteenindaja
 4. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 5. Kanni SAAR - majahoidja
 6. Killu UDEKÜLL - koka abi

© 2024 Lasila põhikool