Õpetajad 2018/2019 õa:

 1. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 2. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 1.kl
 3. MART KIIS - loodusained
 4. KATRIN LIPP - klassiõpetaja, 3. ja 5.kl
 5. ANNELI MEIBAUM - inglise keel, karjääriõpetus, 9. kl
 6. GEA MURAKAS - klassiõpetaja, 2.kl
 7. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 8. LEELO MÖLDER - loodusained
 9. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 10. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, kultuurilugu 7. kl
 11. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 12. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika, informaatika
 13. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 14. TIINA RUMM - matemaatika, ajalugu, usundiõpetus, 8. kl
 15. KEIO SOOMELT - muusika
 16. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 17. KRISTI VÕHMAR - õppealajuhataja, eesti ja inglise keel, loodusõp, 4. kl
 18. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 6. kl

Lasteaiaõpetajad:

 1. EDA KANGUR
 2. MAARIKA KUDI
 3. LEILI NEEME

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Milvi GORBUNOV - koka abi
 2. Taissia IGNATJEVA - puhastusteenindaja
 3. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 4. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 5. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 6. Kaili RAIDVERE - puhastusteenindaja
 7. Aleksander ŠIROGOROV - töömees
 8. Heili TALPSEPP - majahoidja

© 2018 Lasila põhikool