Õpetajad 2019/2020 õa:

 1. MERJAM AHMET - inglise keel
 2. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 3. MERJE KALLIP - muusika
 4. EVE KANGUR - loodusained
 5. RUTH KAPPER - algõpetus, kunst, 2.kl
 6. GEA MURAKAS - algõpetus, inimese- ja keskkonnaõpetus, 3. ja 6.kl
 7. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 8. LEELO MÖLDER - loodusained
 9. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 10. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, kultuurilugu, 8. ja 9.kl
 11. JANE PALU - algõpetus, karjääriõpetus, ajalugu 4.kl
 12. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 13. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika, informaatika
 14. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 15. TIINA RUMM - algõpetus, matemaatika, ajalugu, usundiõpetus, 1.kl
 16. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 17. KRISTI VÕHMAR - õppealajuhataja, inglise keel, loodusõpetus, kehaline kasvatus, 5.kl
 18. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 7.kl

Lasteaiaõpetajad:

 1. EDA KANGUR
 2. MAARIKA KUDI
 3. KATRIN SALUVEE

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Milvi GORBUNOV - koka abi
 2. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 3. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 4. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 5. Piret PALMI - puhastusteenindaja
 6. Kanni SAAR - majahoidja

© 2020 Lasila põhikool