Õpetajad 2020/2021 õa:

 1. MERJAM AHMET - inglise keel
 2. MIKK JOORITS - poiste kehaline kasvatus
 3. MERJE KALLIP - muusika
 4. EVE KANGUR - loodusained, 4. ja 7.kl
 5. RUTH KAPPER - klassiõpetaja, kunst, 3.kl
 6. GEA MURAKAS - klassiõpetaja, inimese- ja keskkonnaõpetus, 1.kl
 7. KATRIN MURAKAS - direktor, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus
 8. SIRLE NÕLVAK - eripedagoog
 9. LIIS OTSUS - eesti keel ja kirjandus, 9.kl
 10. JANE PALU - klassiõpetaja, ajalugu, karjääriõpetus, kultuurilugu, 5.kl
 11. RIMMA POLONSKAJA - vene keel
 12. PEEP PÕLDMAA - matemaatika, füüsika
 13. TOIVO REINSOO - tehnoloogia
 14. TIINA RUMM - klassiõpetaja, ajalugu, usundiõpetus, 2.kl
 15. AARE TREIAL - matemaatika, füüsika (asendusõpetaja)
 16. HELLE TUHKLA - tütarlaste kehaline kasvatus
 17. KRISTI VÕHMAR - õppealajuhataja, inglise keel, loodusõpetus, kehaline kasvatus, informaatika, 6.kl
 18. ANU ÕUNAP - sekretär, käsitöö ja kodundus, 8.kl

Lasteaiaõpetajad:

 1. EDA KANGUR
 2. MAARIKA KUDI
 3. KATRIN SALUVEE

Raamatukoguhoidja: KADI PRANTS

Kooli töötajad:

 1. Milvi GORBUNOV - koka abi
 2. Ulvi KIVIMÄE - kokk
 3. Lili KUDI - kütja/puhastusteenindaja
 4. Monika OTSMAA - lasteaia õpetaja abi
 5. Piret PALMI - puhastusteenindaja
 6. Kanni SAAR - majahoidja

© 2020 Lasila põhikool