ÜRITUSTE PLAAN 

10.04 - Kodu-uurijate õppekäik REHBINDERI MAJJA

Tublid kodu-uurimise ringi õpilased ning uurimistööde koostajad said 10. aprillil osaleda preemiareisil Rakverre Rehbinderi majja. Meile tutvustati programmi "Muuseum ja museaal". Kohe esikus tervitas meid humanoidrobot Pepper. Õpilased tutvusid maja ja Rakvere ajalooga. Seejärel külastasime talurahva tööriistatest ning muudest esemetest koosnevat fondi. Meile räägiti ka muuseumitöö erinevatest tahkudest ning tutvustati andmebaase. Kõige lõpus oli mäng, kus lapsed astusid muuseumitöötaja rolli ning arutlesid, milliseid asju nad võtaksid oma muuseumi ja miks. 

17.04 - Usundiõpetuse õppepäev 1.-4. kl

17. aprillil toimus traditsiooniline igakevadine usundiõpetuse õppepäev. Seekord sõitsime Tallinnasse, et tutvuda erinevate kirikutega. Lisaks meile võttis õppepäevast osa ka Rakvere Eragümnaasiumi õpilased. Jõudsime külastada Vene Õigeusu Kirikut, Toomkirikut ning Püha Vaimu kirikut. Neljandas kirikus ehk siis Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus oli lõuna. Meie giidiks oli Kristina Porgasaar, kes lisaks kirikute tutvustamisele tegi  ka väikese ekskursiooni vanalinnas. 

26.- 28.04 - Külaskäik LÄTTI 10 õpilast + 4 õpetajat

11.05 - PARGIPÄEV 

15.05 - Tulevase 1. klassi kooliga tutvumispäev

17.05 - Programm MINU RIIK 9.kl

22.05 - Õppekäik Tartu LOODUSMUUSEUMISSE 4.-9.kl

24.05 - AVATUD USTE PÄEV

24.05 - Lasteaia KEVADPIDU

25.05 - EV 100 lõpu- ja tänuüritus

28.05 - 9. kl LÕPUKELL

29.05 - Vanade mängude päev

30.05 - Klassiekskursioonide päev

01.06 - 4-5-liste vaba päev

4.06 - Õppeaasta lõpuaktus

15.06 - 9. klassi LÕPUAKTUS


„Küünlaümbriste jaht“  ja „ Patareijaht“ 2017/2018

Kogusime nii küünlaümbriseid kui patareisid. Eesmärgiga saada puhtam keskkond, kus elada. Me ei taha elada, õppida, mängida seal, kus vedelevad ohtlikud jäätmed. Me tahame, et toimuks materjalide taaskasutus. Kogumisel olid meie peamised abistajad pere ja sugulased, sõbrad ja tuttavad. Vajasime oskuseid: pealehakkamine ja soov meeskonna  eesmärke saavutada.

1.-4. klasside eesmärk : et rühmast osaleks 30 inimest – osales 17

Soovisime küünlaümbriseid koguda 3000 tükki – kogusime 6391

Patareisid soovisime koguda 500 tükki – kogusime 571

Meie koosseisu kõige enam küünlaümbriseid kogunud lapsed: 

 1. Kaisa Liivak 1700
 2. Mia Marie Petrov 1000
 3. Merili Kurvits 900

Meie koosseisu kõige enam patareisid kogunud lapsed: 

 1. Kaisa Liivak 220
 2. Berit Viirlaid 168
 3. Marleen Labi 54

 5.-7. klasside eesmärk : et rühmast osaleks 19 inimest – osales 14

Soovisime küünlaümbriseid koguda 6000 tükki – kogusime 6817

Patareisid soovisime koguda 333 tükki – kogusime 757

Meie koosseisu kõige enam küünlaümbriseid kogunud lapsed:

 1. Ott Kristjan Toome 1160
 2. Mathis Zubarev 1072
 3. Anete Selezen 673

 Meie koosseisu kõige enam patareisid kogunud lapsed:

 1. Mathis Zubarev 83
 2. Ott Kristjan Toome 68
 3. Gayle Punane 28

 Kokku osales meie koolis 31 õpilast,

 küünlaümbriseid koguti kokku 13 208 – 21 kilogrammi,

 patareisid koguti kokku 1328 tükki – 26 kilogrammi.

 MEIEPOOLNE HEATEGU EESTILE.

 ELAGU PUHAS KESKKOND, SÄÄSTLIKKUS JA TAASKASUTUS!


 

ÕPILASÜRITUSED veebruar-märts

14.02 - Sõbrapäev

Neljapäeval, 15. veebruaril, tähistas meie koolipere sõbrapäevaHommikul kingiti kõigile koolisolijatele väike südamekomm, millele oli kirjutatud number, mille järgi pidid endale sama numbriga sõbra leidma, siis kommi ära sööma ja sõbralikku päeva soovima.

Sõbrapäeva tähistasime erinevate tegevustega:

valmisid põnevad ja väga originaalsed sõbrapäeva liblikad;

olid südametega kaunistatud pildiraamid, kus kõik õpilased koos oma sõbraga pilti said teha;

vahetundides toimus loosiratta keerutamine, kus kõik 1.-9. klasside õpilased said endale sõbrapäeva kingi lunastada;

põnevust pakkus koolimajas peidetud südamete otsimine;

samuti oli võimalus soetada sõbrale või kallimale lillepangast roos, tulp, priimula, hüatsint;

päeva lõpetuseks kattis iga klass kooli saalis sõbrapäeva laua, koos mõnusate maiustustega, mida üheskoos nauditi;

mängisime seltskonnamänge, sõbrad võistlesid omavahel.

Võib kindlalt öelda, et Sõbrapäev oli edukas ning iga sõber sai seda nautida. Kiidusõnad sõpradele, kes nõu ja jõuga abiks olid: Lapsevanem Avely Punane tõi kooli lillepanga, õp. Kadi aitas loosiratast keerutada, õp. Anneli mängis meiega seltskonnamänge, 5. klassi, kes ürituse planeeris ja korraldas.

Suur tänu teile, hea koolipere, kes te oma rõõmsa osalemisega sõbrapäeva nii toredaks tegite!

5. klass 2018

15.02 - Kontsert "Sajand Eesti muusikas koos Birgitiga".

Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen esitasid meie koolis põneva ja hariva kava eesti muusikast läbi ajaloo. Laule kõlas sajandi igast kümnendist, alustades Miina Härma poolt loodud laulust "Ei saa mitte vaiki olla" kuni kõigile tuntud telemängu tunnuslauluni "Me armastame Eestit", mille autoriks on Mihkel Mattisen. Artistide soe ja vahetu esinemine vallutas kõikide kuulajate südamed. 

23.02 - Vabariigi aastapäeva aktus ja direktori vastuvõtt

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kontsert-aktus oli üles ehitatud ajateljele, kus kõlanud laulud on loodud alates Eesti Vavariigi esimestest aastatest kuni tänapäevani välja. Taustainfoks ülevaade sündmustest, mis ühe või teise laulu loomise ajal aset leidsid. Kontserti ilmestas videolõikudena "Lapsesuu" rubriik, kus Lasila lasteaia lapsed rääkisid Eestist, kodust, sünnipäevast. Oma tervitused ja õnnitlused edastas ka Rakvere valla uus haridusnõunik Kaido Veski. 

Direktori vastuvõtule oli kutsutud 23 õpilast koos vanematega. Meeleoluka kontserdiga esinesid Rakverest pärit isa ja poeg Peep ning Johannes Pihlak. Maitsva suupistelaua ja juubelitordi valmistasid õpilased õpetaja Anu juhendamisel.

5.03 - Õppekäik ajakeskusesse WITTENSTEIN. Osalemine EV 100 haridusprogrammides: 

“Mänguline rännak läbi Eestimaa ajaloo” (1.-3. klass)
“Põgenemine Eesti Vabariiki” ( 4.-6. klass)
Elava ajaloo rännak koos maitseelamustega"( 7. -9. klass)

9.03 - Kontsert "Külla tuleb Ivo Linna!". Ivo Linna ja Anti Kammiste. 1.-9.kl, hind 2,50

Kõlasid põnevad lood läbi aegade. Ivo Linna esitas laule, mida ta on laulnud erinevatel lauluvõistlustel. Kõige olulisem tema jaoks oli muidugi esinemine 1996. aastal Eurovisioonil, kus ta koos Maarja-Liisiga "Kaelakee häält" lauldes saavutas 5. koha. Meil laulis Ivo Linna seda lugu koos 8. klassi õpilase Helenaga. Loomulikult ei saanud jätta esitamata laulu "Eestlane olen ja eestlaseks jään". Meeleoluka lõpuakordina kõlas aga "Kikilips", mida koos Ivo Linna ja Anti Kammistega esitas kikilipsustatud 1. klassi Gregor. 

14.03 - Loeng "Ei kiusamisele" Helen Adamson, Margus Vaher 4.-9.kl

Muusikud Helen Adamson ja Margus Vaher käisid meil läbi viimas loengut "Ei kiusamisele!". Tegimist on muusikute algatatud vabatahtliku tegevusega, et suhelda noortega otse, avameelselt ja läbi isikliku kogemuse sellel väga tundlikul teemal. Külalisi ühendas asjaolu, et nad on kogenud koolis kiusamist. Nad jagasid avameelselt meiega oma lugusid, mis olid üsna traagilised. Kahtlemata on kiusamise ohvriks olemine mõjutanud nende elu suurel määral. Külalised jagasid mõtteid sellest, mida kiusatav tunneb ning mida saaksid kõrvalseisjad teha. Samuti räägiti sellest, miks kiusajad nõnda käituvad. Puudutati ka tänapäeva üht olulist kiusamise liiki, küberkiusamise teemat.

Kuna tegemist on muusikutega, siis kuulasime ka suurepäraseid laule ning lõpetuseks andis koolipere üheskoos lubaduse mitte kedagi kiusata. 

15.03 - Paarisõppepäev

Seekordne paarisõppepäev oli järjekorras juba kolmas. Tegemist on õppemeetodiga, kus klassis on õpilasi juhendamas korraga kaks õpetajat. Kokku on liidetud kahe klassi õpilased ning tundide pikkuseks 60 minutit, mistõttu tunde mahub tunniplaani vaid neli. Tunni teema ning läbiviimise metoodika valivad õpetajad omavahelises koostöös. 

Sellel korral olid paarisõppepäeva tundide teemadeks: 

4.-5. kl - Nakkused ja nende kandjad; Liikumine ja toitumine; Maailmamuusikas; Hooldusmärgid riietel.

6.-7. kl  - Mulgimaa; Muusikamaailmas; Tahukad; Taimed ja loomad folklooris.

8.-9. kl - Töö teatmeteostega; Kevad luulevormis illustratsioonidega; Kunst 20. saj esimesel poolel; Tahukad. 

14.-16.03 - Emakeele ainepäevad

14. märtsil 2018. aastal, emakeelepäeval toimus traditsiooniline ülekooliline etteütlus.

I kooliastme parimateks osutusid Triin Kask 1. klassist ja Aleksandra Aaver 3. klassist.Nemad olid kogu kooli peale ainsad, kes ei teinud mitte ühtki viga. II kooliastme parimaks tuli Mariken Labi 5. klassist ja III kooliastme parim ei olnud kellelegi üllatuseks, sest Ingrid Udeküll on olnud seda kolm viimast aastat. Õpetajatest oli tublimaid suisa kolm: Katrin Murakas, Kadi Prants ja Keio Soomelt.

15. märtsil 2018 toimus pärast aastast pausi raamatukoguöö, mis oli juba viies. Reedel,16. märtsil 2018 tutvustas iga klass ühe eesti rahva muinasjutu. Saime kuulda kuuldemängurebasest, näha vahvaid etendusi erinevatest loomamuinasjuttudest kui ahjualusest, tuule japäikese võistlusest, peretütrest ja vaeslapsest. Naeru oli saalis palju.

15.03 - Raamatukoguöö

29.03 - Ülestõusmispühade tähistamine

29. märtsil tähistasime koolis ülestõusmispühi. Kaja Alasoo juhendamisel valmisid 1.-9. klassi õpilaste ning ka õpetajate poolt ilusad kaunistused pühadeks. Näiteks vahvad jänesed paberist või puust ning kaunid värvilised munad. Kaja tõstis esile, et seekord töötasid kõik suure innuga  ning valminud kaunistused andsid edasi rõõmsat pühademeeleolu.

 


 

ÕPILASÜRITUSED detsembris

4.12 - I advendi tähistamine

Lasila koolipere tähistas 1. adventi traditsioonilise advendiküünla süütamisega. Kitarriringi õpilaste saatel laulsime "Väike küünal sära". Kõigil oli võimalik vaadata videomontaaži külaskäigust loomade varjupaika. Nimelt käisid 7. klassi tüdrukud, Gerty, Gayle ja Jane-Ly, Virumaa loomade varjupaigas uurimas, kuidas saab aidata neid, kes ennast ise aidata ei saa. 

Infot  abistamisvõimaluste kohta  saab klasside stendilt. Rahalisi ning esemelisi annetusi kogume jõulunädalal, et need vahetult enne jõule varjupaika viia. 

Vahvaid jõulumeisterdamisi väikestele ja suurtele juhendas Kaja Alasoo.  

12.12 - Rakvere Teatri jõuluetenduse külastus 1.-4.kl

14.12 - Kitarrikontsert 1.-9.kl kell 9.10

15.12 - Kadrina Kaunite Kunstide Kooli kontsert 1.-9.kl kell 12.10

Baeri tornis NÄITUS "Jõuluküünal"

Keegi ei kujuta jõule ette ilma jõuluküünaldeta. Kui jõulukuuse ajalugu ulatub 17. sajandisse, siis jõuluküünal on temast sajandi võrra noorem. Näitusele toodi  muidugi küünlaid, mis on vanuselt märksa nooremad. Toodi ka kauneid küünlakaunistusi ning küünlahoidjaid. Näituse külastaja sai vaadata 1937. aasta videofilmi jõuluküünalde valmimisest G. Raukase küünlatehases Steariin ning kuulata J. Parijõgi loo „Jõuluküünal”. Täname kõiki, kes kaunistasid näituse ruumi nii ostetud kui ka endavalmistatud küünaldega.

18.-20.12 - JÕULUNÄDAL

18. detsembril muutus kooli lugemissaal jõulutoaks, kus lapsed said kolmel päeval järjest võistelda jõulupiltide värvimises ja õmblusmasinaga õmblemises. Vahvateks õmblejateks osutusid just poisid, kes said selle eest kiidutähe. Lisaks õpiti kerilaua abil lõngavihist lõngakera kerima. Väiksemad said veel eraldi lustida mängutoas. Avatud oli ka jõulupostkastid sõpradele ning jõuluvanale. Teisipäeval sisustasid 7. klassi õpilased vahetunnid mängudega ning kolmapäeval karaokega.

Jõulunädala vahvaim üritus oli kindlasti esmaspäevane jõululaat, kuhu ootasime ostma ja müüma kogu koolipere. Lisaks sai iga soovija endale soetada 80 sendi eest õnneloosi pileti, käia kohvikus ning arvata ära, kui palju on kommipurgis komme. Õnnelik äraarvaja sai kõik kommid endale! Ajaloohuvilistele toimusid ekskursioonid Baeri tornis, kus räägiti jõuluküünla ajaloost ning uudistada erinevaid kodudest toodud jõuluküünlaid.

1. advendil andsime teada võimalusest abistada erinevate annetustega Virumaa loomade varjupaika. Jõulunädalal toodi hulgaliselt tekke, linu, rätikuid, puhastusvahendeid, toitu, mänguasju jm vajalikke esemeid. Üks väike kutsikas leidis endale armastava kodu! Virumaa loomade varjupaiga juhataja tänab  kõiki, kes annetasid ja aitasid.

20.12 - Lasteaia jõulupidu kell 15.00

21.12 - Kooli jõulupidu kell 18.00

Mis juhtub siis, kui aeg venib ja venib ning soovitud jõulupidu koos kinke toova jõuluvanaga ei taha kuidagi kätte jõuda? Sellele leidsid originaalse lahenduse 7. klassi õpilased, kes leiutasid ajamasina. Kahjuks läks ajamasin rikki ning see lennutas kogu koolipere koos külalistega ajas tagasi 19. sajandi talutaresse. Seal mängiti vanu mänge ning võeti üksteiselt mõõtu jõukatsumises. Ajamasina rikke tõttu sai kaasa elada Näärila ja Närula elanike tegemistele.

Õnneks sai ajamasin lõpuks korda ning jõuti uuesti 21. detsembrisse Lasila jõulupeole, kuhu saabus ka jõuluvana koos päkapikkude ning kingitustega. Pidulised said kuulda ning näha luuletusi, tantse, koorilaulu, kande- ning kitarrimängu. Kogu kooliperega esitatud „Lumelaul” aitas lumel taevast alla sadada, et jõuluvana põhjapõdrad saaksid teda paremini koju tagasi viia.

 22.12 - Poolaasta lõpetamine


 

Tore õunapäev

Enne koolivaheaega käis meie kolmas klass lasteaias külas. Meil oli kavas varem
planeeritud õunapäev.
Lasteaias pakuti meile erinevat sorti õunu. Seal oli nii talve- kui ka sügisõunu.
Meie esinesime mudilastele luulekavaga ja esitasime piltjutu.
Siis toimus meil lõbus viktoriin. Võistkondades olime läbisegi lasteaialastega. Pärast
mängisime veel koos ringmängu „Õunake“ ja maiustasime. Jagati ka auhindu.
See oli tore külaskäik. Lasteaeda oodatakse meid jälle külla.
Kaisa Liivak
Lasila Põhikooli
3. klassi õpilane


 

ÕPILASÜRITUSED 1. TRIMESTRIL

7. - 10.11 - KARJÄÄRINÄDAL

15.11 - Virumaa pärimusmuusikute kontsert 11.00 (1.-9.kl)

Koolikontsert Virumaa pärimusmuusikast  toimus tänu Kultuuriministeeriumile ja Virumaa pärimusmuusika programmile. Kontserdil esinesid pärimusmuusikud Taavet Niller, Tõnis Kirsipu ja Martin Müller. Kõiki kolme muusikut ühendab Virumaa pind, kus kõik on sündinud ning loomulikult see, et kõik tegelevad muusikaga.

Noored härrad mängisid pillilugusid ja laulsid laule Virumaalt, mis on kas päritud esivanematelt või leitud Rahvakultuuri arhiivi varasalvest ning taaselustatud. Kontserdil rääkisid mehed ka mõne sõnaga vanadest kommetest, pillimeestest ning seletasid, millest muusikapalad räägivad.

Kontsert oli väga meeleolukas ning pakkus positiivseid emotisoone nii suurtele kui väikestele. 

24.11 - PAARISÕPPEPÄEV


 

13.09 - Spordipäev Rakvere staadionil

15.09 - Vabariiklik väikeste kodu-uurijate tänuüritus

Juba seitsmendat korda tähistasid väikesed kodu-uurijad Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu juhtimisel oma tänuüritust, mis sel aastal toimus 15. septembril Lasila Põhikoolis.

Oodatud olid  65 õpilast ning 30 juhendajat, kes eelmisel õppeaastal esitasid uurimuse „Ise tehtud, hästi tehtud“. Kõiki külalisi tervitasid ning tegevusi jäädvustasid fotosilmaga vahtralehetüdruk Kats ning vahtralehepoiss Pets. Külalistele tutvustasid mõisa ja kooli ajalugu õpilasgiidid 6. ning 7.klassist: Marleen, Jan Markus, Mathis, Gerty ning Gayle. Õpetaja Anu aitas koos 8. klassi poiste Urmeti ning Rometiga külalistel käsitööd teha ning õpetajad Eve ja Katrin tutvustasid teadlast Karl Ernst von Baeri ning viisid läbi munalabori.

Uurimistööde juhendajad kuulasid samal ajal loengut, mis puudutas veebikeskkonda Ajapaik. Loengut pidas Vahur Puik. Kõige lõpuks toimus konverents, kus kanti ette parimad uurimistööd. Tänukirja said kõik õpetajad ning õpilased, kuid eriliselt silma paistnud tööde koostajaid autasustati. 

Kuulutati välja ka uus teema „Meie pere 100 aastat tagasi“.

15.09 - Algklasside õppepäev Rakveres

Algklasside õppepäeval Rakveres külastasid 1.-4. klassi õpilased  Rakvere Ordulinnust ja veetsid sportlikult aega Rakvere Bowlingus. Kõigile  meeldis eriti linnuses piinakamber ja eesel ning lastevaheline aarde otsimise mäng. Bowlingus mängimine oli aktiivne sportlik tegevus. 

Baeri tornis näitus "Ma Sulle kirjutan"

Näituse eesmärk oli tutvustada lastele kõike, mis on seotud kirja kirjutamisega alates markidest kuni faximasinani välja. Näitusele oli toodud palju nõukogudeaegseid ümbrikuid, postkaarte ja marke.  Õpetaja Liisi erakogust oli terve hulk kaunilt kujundatud kirju kirjasõpradelt. Üldse peab õpetaja Liis  kirjavahetust paljude inimestega ning kirjakeeleks lisaks eesti keelele on tal ka inglise ning vene keel.

Omamoodi tõmbenumber oli trükimasin, mida oli lubatud kõigil näituse külastajatel kasutada. Eraldi pidi lahti seletama, mis asi on telegramm ning faximasin – nii kauge ja võõras on omaaegne tehnikaime tänapäeva laste seas, kes oma suhtluses sõpradega kasutavad telefoni ja arvutit.

Erilised tänud 1. klassi Anni Amanda Inno vanematele, õpetaja Leili Neemele ning õpetaja Liis Otsusele, kelle rikkalik esemete kogu aitas selgitada info vahetamist vanemal ajal.

02.10 - Kontsert "Tõuni kirjud kitarrid" 1.-9.kl 13.05

Eestis Hawaii kitarre peaaegu ei ole ega mängita. Ühe erandiga! Ansambli Jäääär kitarrist Tõnu Timm (hüüdnimega Tõun) on Hawaii kitarre kogunud, ja nüüdseks neid õige mitu aastat õppinud. Tal on neid pille palju, sest iga pill on ise häälestusega, pärineb eri ajastust ja on mõeldud erineva muusika mängimiseks.

Tõnu tutvustas meile oma pille ning esitas mõned laulud, mis ta erinevatel eluetappidel kirjutanud on. Oli meeleolukas ja sümpaatne kontsert. 

05.10 - Õpetajate päev

Mis on see kauaoodatud päev igas õppeaastas …? Loomulikult õpetajate päev, mil meie kooli üheksandikud muunduvad õpsideks ning õpsid üheksandikeks.

5. oktoobri hommikul kogunes koolipere saali, et läbi viia võimuvahetustseremoonia. Enne seda tähtsat tegevust vaatasime üheskoos videoülekannet, kus tervitussõnu kooliperele edastas Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Lääne-Viru maavanem Marko Torm. Seejärel see tähtis hetk, mil meie kooli direktor Katrin Murakas andis võimu üle uuele, õpetajate päeva direktorile- Sander Palbergile. Nii see päev käima läkski… Kõik õpilased ja ametisse määratud uued õpetajad siirdusid üheskoos koolitundidesse.

Tunniplaan oli kirju: kunsta, lota, keka, eta, mata jne Sel õppeaastal võtsid uued õpsid katsumuse teha täispikk koolipäev. Nii algklasside majas kui mõisamajas käis terve päev vilgas õppetöö, kodukorda eriti ei rikutud. Küsid MIKS? Joostes vahetunnis, oleks pidanud jooksma ka direktori eest, ning kodukorda rikkudes oleks kodukord narrinud Sind 10x.

LibaÜheksandikud muundusid 5. ja 6. ainetunniks tagasi päris õpsideks, mil lugemissaalis tehti üheskoos päevakajaline luuletus ning kuulati laulviise (akordioni saatel) muusikakollektiivilt Akord. Kooki nosides ja kohvi rüübates nauditi teineteise seltskonda. Oli kosutav ja nostalgiline pärastlõuna!

Koolipäeva lõpu eel koguneti jällegi saali, et teha lühikokkuvõte päevast. Tundub, et päev läks korda, sest õnneks kodukord ei pidanudki narrima õpilasi! Teiseks vedamiseks oli see, et direktor Sander lunastas end Eestimaa vanimat õpetajat Wilhelmiine Vibut parodeerides tagasi Sander Palbergiks.

LibaÕpsidest üheksandikud tööpäevast: päev möödus kiiresti; oli väga lahe, huvitav ja lõbus; mulle meeldis väikseid kantseldada; arvasin, et õpetaja töö on lihtsam; nooremaid õpilasi oli huvitavam õpetada kui vanemaid, sest nad olid rahulikumad; väiksemaid oli tore õpetada, kuid see oli väsitav; mulle meeldis pigem suurematele tundi anda, väiksed olid küll usinad, aga liiga vaiksed; see päev süvendas minus veelgi seda tunnet, et tahaksin ühel päeval õpetajaks saada.

17.- 20.10 Leelo Tungal 70 

Lasila Põhikooli õpilased pidasid Leelo Tungla 70. juubelit. Tegevusi jätkus neljaks päevaks. Lugemissaalis sai ristsõna lahendada, tema raamatute näitust vaadata, aabitsategelaste nimesid ära arvata, pallimänge mängida ning endiselt oli populaarne riisipulkadega tammetõrude tõstmine.

Leelo Tunglal on luuletusi 45 raamatu jagu ja tema luuletustest vormitud „UKSELUULE“ kaunistas kõiki koolimaja uksi. Luuletusi aitasid illustreerida õpilased ise.

Välja oli kuulutatud ka kaks konkurssi. Kompositsiooni konkursile, mis tuli teha raamatu, jutustuse või luuletuse ainetel, laekus ainult I klassi töö. Nad joonistasid selle Aabitsa tähtede õppimisest. Konkursile Kiri tädi Leelole laekus töid rohkem.

Teisipäeval, 17. oktoobril, tutvustas iga klass üht kirjaniku proosaraamatut. Kuna tutvustuse osas olid antud vabad käed, siis nägime nii slaidiesitlusi, raamatute põhjal tehtud joonistusi kui ka lühinäidendeid. See oli igati vahva tunnike raamatute maailmas. Lastele jäi kõige rohkem meelde 8. klassi etendatud jutustus majahaldjas Almast, kus kanad korraldasid mässu. Nad teatasid, et ei mune ainsatki muna enne, kui nende kuuti tuuakse teler, video ja ko-ko-kompuuter.

Neljapäeval, 19.10, toimus ühislaulmine. Laulmiseks leidsime kaks head põhjust. Esiteks on laulmine hinge toit, mida ei tohi kiirel ajal ära unustada. Ja teiseks on väga paljude Leelo Tungla luuletusi viisistatud. Seega oli hea nende vahvate lauludega teha üks korralik ühislaulmine ja veidi ka laule tutvustada.

Reedel, 20. oktoobril, ettelugemise päeval tulid esitamisele luulekavad. Rändasime läbi aastaringi, mängude ja kooli maailmas ning ka pere, kodu ja kodumaa teema ei jäänud kuidagi eemale.

Leelo Tungla nädala korraldasid eesti keele õpetaja Liis Otsus ja raamatukoguhoidja Kadi Prants.

 


 

Lasila kooli lapsevanemate küsitluse tulemused

Kliki lingil, et näha tulemusi.


 

2017/2018 õppeaasta koolivaheajad ja trimestrid:

sügisvaheaeg 21.-29. oktoober

talvevaheaeg 23. detsember - 7. jaanuar

kevadvaheaeg 17.- 25. märts

suvevaheaeg 5. juuni - 31. august

 

I trimester 1. september - 24. november

II trimester 27. november - 2. märts

III trimester 5. märts - 4. juuni 


 

KOOLITARBED, MIDA VAJAB 1. KLASSI ÕPILANE:

 • pinal – soovitav pehmest materjalist;
 • ruudulised (väikesed ruudud), joonelised-16 joonega ja abijoontega vihikud. Esialgu vajalik 1 jooneline, 1 ruuduline vihik; 
 • vihikute mapp;
 • 5 kiirköitjat– tööde hoidmiseks;
 • harilikud pliiatsid (3tk) –keskmise pehmusega (HB);
 • värvipliiatsid (12 värvi), viltpliiatsid (6 värvi);
 • marker ja markerilaud (väike valge tahvel), lapp kustutamiseks;
 • 20-cm pikkune joonlaud;
 • ümbrispaberid/kaaned õpikutele, kilekaaned vihikutele;
 • pliiatsiteritaja;
 • kustutuskumm;
 • liimipulk, PVA-liim;
 • käärid;
 • suur pakk voolimissavi, plastiliin;
 • värvilised paberid, kartongid, lainepapp, siidpaberid (mapp paberite hoidmiseks);
 • karvatraat, liikuvad silmad;
 • joonistuspaberid (A-3, A-4);
 • guašid, vesivärvid, segamisalus, veetops, lauakate, lapp laua puhastamiseks;
 • plastmasskarp maalimistarvete hoidmiseks;
 • õlipastellid;
 • 3 erineva laiusega pintslit;
 • dressid, spordijalatsid, suusad, ujumisriided, ujumismüts;
 • vahetusjalatsid – õhku läbilaskvad ja lapse jalga toetavad sandaalid;
 • paberist käterätikud ja taskurätikud, kamm.

Kõikidel õppevahenditel peab olema õpilase nimi.
Õpilaspäevikut ei ole tarvis osta.

 

 


© 2018 Lasila põhikool