2022/2023 õppeaastal õpib koolis 58 õpilast
 
 Koolieelses lasteasutuses 21 last
 
Toimetab 8 liikmeline õpilasesindus 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2023 Lasila põhikool