LASILA PÕHIKOOL IV   ÕPPEVEERANDI TUNNIPLAAN 
           
VIII klass

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

           
1.  Klassijuhtaja  Inglise keel  Matemaatika  Eesti keel  Inimeseõpetus
2.  Bioloogia  Füüsika  Keemia  Eesti keel  Geograafia
3.  Inglise keel  Ajalugu

 Keh - kasvatus

 Kunst  Vene keel
4.  Matemaatika  Eesti keel  Keh - kasvatus  Keemia  Vene keel
5.  Inglise keel  Matemaatika  Muusika  Kkt  Matemaatika
6.  Füüsika  Vene keel  Bioloogia  Kkt  Eesti keel
7.    Geograafia  Kultuurilugu  Eesti keel  Ajalugu

© 2017 Lasila põhikool